Russian Tourism Road Show, Beijing (China). Jun 20-22, 2013