Tourism Development Centre, Nizhny Tagil

Address: 
622034, Sverdlovsk region, Nizhny Tagil, st. Goroshnikova, house 56, office 521-522
Tel.: 
+7 (3435) 25-26-52