Mini hotel «Yaroslav» and Beer SPA Saloon

Address: 
25, Bolshaya Pokrovskaya street Nizhny Novgorod Russia 603005
Tel.: 
+7 (831) 27806 24, 278 9603